საქართველო „2023“

საქართველო „2023“
„2023“

ირაკლი ჩიქოვანის ნახატი „2023“ 

საქართველო, ბათუმი

ირაკლი ჩიქოვანი