რუსეთის მოქალაქე, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს, ის ტურისტი არ არის. ის ოკუპანტია!!!

რუსეთის მოქალაქე, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს, ის ტურისტი არ არის. ის ოკუპანტია!!!
ტურისტი არის- სხვა ქვეყნის მოქალაქე რომელიც საქართველოში ჩამოსულია დასასვენებლად. რუსეთის მოქალაქე, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს, ის ტურისტი არ არის. ის ოკუპანტია!!!
პოლკოვნიკი ლაშა ბერიძე