ოჯახის გაერთიანება ბელგიაში | მიგ.რაცია

ოჯახის გაერთიანება ბელგიაში | მიგ.რაცია
თემასთან “ ოჯახის გაერთიანება“ დაკავშირებით Merani TV-ს რუბრიკაში ,,მიგ.რაცია“, რომელიც საემიგრაციო საკითხებს აშუქებს კანონთან მიმართებაში ბელგიელმა ქართველმა და ბიოლოგმა, ირმა ოღიაშვილმა ისაუბრა.
  • ბელგიაში დაქორწინება ( trouwen)ან ლეგალურად ერთად ცხოვრება (samenwonen)
  • რა არის ქორწინება?
  • როგორ ხდება მონიტორინგი და რა შედეგები მოჰყვება მას? ან თუ გსურთ ოფიციალური თანაცხოვრება, როგორ ფორმდება ლეგალური თანაცხოვრება! რა არის “ მოჩვენებითი კოჰაბიტაცია”, როგორ შემოწმდება და რა შედეგები მოჰყვება მას?
 როდის ხარ “ დამოკიდებული”? ანუ თუ შეგიძლიათ ბელგიაში ჩამოსვლა ოჯახის გაერთიანების გზით! თუ “ დამოკიდებული” ხართ ბელგიის მოქალაქეზე რომელსაც უერთდებით.
თუ თქვენ ან თქვენს მომავალ პარტნიორს გაქვთ უცხო მოქალაქეობა, ამ შემთხვევაში მოქმედებს ბელგიის საერთაშორისო კერძო სამართლის წესები. ამ წესების თანახმად, თქვენ უნდა განასხვავოთ ბელგიაში მოქმედი ქორწინების დადების ძირითადი და ოფიციალური პირობები.
რა ასაკიდან შეიძლება დაქორწინება?
ქორწინება შეიძლება მინიმუმ 18 წლის ასაკიდან
რა არის ურთიერთობის დასაშვები ხარისხი? 
ქორწინება კანონით აკრძალულია სწორი, აღმავალი და დაღმავალი ხაზით სისხლით ნათესავებს შორის.
ქორწინების აღნიშვნის წესები:
თქვენ და თქვენი მომავალი მეუღლე უნდა დაეთანხმოთ ქორწინებას. არ არსებობს ნებართვა თუ მაგალითად ერთ-ერთ თქვენგანს აიძულებენ დაქორწინდეს, ან არის გიჟი ან მთვრალი, არავითარი “ მოჩვენებითი ქორწინება”. თქვენ უნდა დაქორწინდეთ მდგრადი საზოგადოების შექმნის განზრახვით. თუ ეს ასე არ არის და თქვენ დადებთ ქორწინებას მხოლოდ იმისთვის, რომ მიიღოთ ბინადრობის უფლების უპირატესობა თქვენთვის ან თქვენი პარტნიორისათვის, მაშინ ეს არის “ მოხერხებული ქორწინება”, რაც კანონით აკრძალულია! 
ასევე ხდება ლეგალურ თანაცხოვრებაზე, თუ არსებობს სერიოზული ეჭვი ანუ მოჩვენებითი თანაცხოვრების შესახებ, ეროვნულ რეესტრში თქვენი კანონიერი თანაცხოვრების შესახებ შეტყობინება შეიძლება გადაიდოს ან თუნდაც უარი თქვან. თუ ქორწინება ან თანაცხოვრება უკვე რეგისტრირებულია , ის შეიძლება ბათილად გამოცხადდეს. ვინც დადებს ყალბ ლეგალურ ქორწინებას ან თანაცხოვრებას, კანონით ემუქრება პატიმრობა ან ჯარიმები.
ბელგიის გაერთიანებულ სამეფოში ნებადართულია მხოლოდ მონოგამიური ქორწინება. პოლიგამია აკრძალულია!
ამიტომ, წინა ქორწინება ჯერ უნდა დაიშალოს და შემდეგ მოხდეს ახალი ქორწინება
 რა არის საჭირო ქორწინების დეკლარაციისთვის?
  • დაბადების მოწმობა;
  • პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
  • ეროვნების დამადასტურებელი საბუთი;
  • მარტოხელა სტატუსის დამადასტურებელი საბუთი;
  • რეგისტრაციის საბუთი ანუ ბელგიაში თქვენი ცხოვრების დამადასტურებელი საბუთი;
  • თქვენი მომავალი მეუღლის ნებართვა;
  • ჩვეულებითი სამართლის აქტი.

სამოქალაქო რეგისტრატორს შეუძლია ხშირ შემთხვევაში თავად მოითხოვოს საჭირო საბუთი.

თუ ყველა საბუთი წარდგენილია შემდეგ მიიღებთ ( შეარჩევთ) ხელის მოწერის თარიღს. ამის შემდეგ 30 დღის განმავლობაში პროცესის დასაწყებად ქვითრის მიღების აუცილებლობაა, რომელიც მხოლოდ ადასტურებს ქორწინების ფაილის სისრულეს და ამ ქვითრის მიღების შემდეგ 6 თვის განმავლობაში თქვენ არ გაქვთ ბელგიის საზღვრის დატოვების უფლება. ამ პერიოდში იქნება ბევრი შემოწმებამ როგორც დღისით ასევე ღამითაც! თუ ყველაფერი კარგად იქნება, თქვენ მიიღებთ ბელგიაში ცხოვრების უფლებას 5 წლით გამოსაცდელი ვადით, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ბელგიის გაერთიანებულ სამეფოში.

რა არის ბელგიის მოქალაქეზე “დამოკიდებული ყოფნა”?

კრიტერიუმები, რომლებსაც საიმიგრაციო სამსახური იყენებს პრაქტიკაში არის რამდენიმე. მათ შორისაა: გადარიცხვები მინიმუმ 6 თვის განმავლობაში, რომელზეც თქვენ ხართ დამოკიდებული … ანუ ბელგიიდან ფინანსდებით! თქვენი ქმედითუუნარობის მტკიცებულება, ყველა სასწრაფო გამოძახების თუ საავადმყოფოში წოლის საბუთი! ყველა მკურნალობის თუ ექიმის დანიშნულება, ყველა მედიკამენტების დამადასტურებელი საბუთი ექიმის და აფთიაქიდან … თქვენი ასაკი და ა. შ. …. საიმიგრაციო ოფისის კრიტერიუმები ეფუძნება საიმიგრაციო ოფისის საკუთარ ინტერპრეტაციას “ დამოკიდებულების” კონცეფციის შესახებ. კრიტერიუმები ზოგჯერ ზედმეტად მკაცრია და შეიძლება შემოწმდეს ევროპული კანონმდებლობისა და პრეცენდენტული სამართლის წინააღმდეგ უცხოელთა სამართალწარმოების საბჭოს მიერ.

თქვენ უნდა აკმაყოფილებდეთ ყველა კრიტერიუმს, რომლებსაც საიმიგრაციო სამსახური იყენებს.

ქმედითუუნარობის მტკიცებულება ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა დაამტკიცოთ, რომ არ გაქვთ შემოსავალი ან ძალიან მცირე … რაც საარსებო მინიმუმიც კი არ არის. ამავდროულად, ბელგიის მოქალაქის ფინანსური მხარდაჭერის გარეშე რომ შეუძლებელია ცხოვრება.

თქვენ ასევე უნდა დაამტკიცოთ, რომ არ გაქვთ უძრავი ქონება, არც თქვენს ქვეყანაში და არც სხვა ქვეყანაში. ამის დამტკიცება შეგიძლიათ სერთიფიკატით ან იურიდიულად დამოწმებული განცხადებით!

ამ კრიტერიუმების გამოყენებით საიმიგრაციო სამსახური როგორც ჩანს, ვარაუდობს, რომ თუ თქვენ ფლობთ ქონებას, შეგიძლიათ გაყიდოთ და აღარ იქნებით ფინანსურად დამოკიდებული ბელგიის მოქალაქეზე.

ირმა ოღიაშვილი