კაზაკი ქალი ქართული დროშით

კაზაკი ქალი ქართული დროშით

2022 წლის 13 მარტი.

უკრაინული საპროტესტო მარშის დროს კაზაკი ქალი ქართული დროშით.

„სიმბოლურია ჩემი საქციელი, მე ვიცი საქართველოს შესახებ, სწორედ ამიტომ ვარ უკრაინულ მარშზე ქართული დროშით, ასე ვაპროტესტებ  რუსეთის ქცევას ამ ორი ქვეყნის მისმართით“