დიახ, ევროპა არის კულტურისა და ისტორიის დაცვა

დიახ, ევროპა არის კულტურისა და ისტორიის დაცვა
იოანე ხელაია

              რომის სამრევლოს მოძღვარი იოანე ხელაია საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს ეხმაურება.

"მე არ ვეკუთვნი არცერთ პარტიას, ჩემთვის სულერთია რომელი პარტიის ხელში იქნება მართვა-გამგეობა, რომელს ექნება ძალაუფლება და რომლის დიქტატურა იქნება დამყარებული. ამის განხილვაში შესვლა ჩემი საქმე არ არის. მხოლოდ მრწამს და სასურველად მიმაჩნია მართვა-გამგეობა დამყარებული იყოს ხალხის ნებისყოფაზე და თვითგამორკვევაზე, ხალხის სურვილი ჩემთვის კანონია. ამ სურვილზე დამყარებული წეს-წყობილება მარგებელია ხალხის ეროვნული მთლიანობისათვის და მისი კულტურულად წინმსვლელობისათვის. მე არ გამეგონა, რომ მომხდარიყოს ხალხის დაკითხვა ამის შესახებ და ამის გამო"
"ოკუპანტები, მართალია, ლამობენ შინ და გარეთ ყველანი დაარწმუნონ, რომ მათ გაათავისუფლეს და გააბედნიერეს ქართველები, მაგრამ რამდენად ბედნიერად ჰგრძნობს თავს ქართველი ერი, ეს ყველაზე უკეთ ვუწყი მე, მისმა სულიერმა მამამ… თამამად და გაუზვიადებლად ვამბობ, რომ ის ყოვლად შეუფერებელი ექსპერიმენტები, რომელსაც ახდენენ ქართველი ერის ზურგზე, აუცილებლად მიიყვანს მას ფიზიკურად გადაშენების და სულიერად გაველურების და გახრწნის კარამდე!"
წმიდა ამბროსი ხელაია
გენუის საერთაშორისო კონფერენციაზე გაგზავნილ წერილში საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ამბროსი ხელაია რუსეთს ადანაშაულებდა ქართველებისთვის მშობლიურ ენის წართმევაში,ეროვნული კულტურის შებილწვაში,სარწმუნოებრივ გრძნობების შებღალვაში.
დიახ,
ევროპა არის: კულტურისა და ისტორიის დაცვა, შრომის დაფასება, კანონის წინაშე თანასწობა, მზარდი განვითარება, შრომის დაფასება, უსაფთხო გარემო, ადამიანებზე ზრუნვა და მოწესრიგებული ჯანდაცვის სისტემა! 
ჩვენი მომავალი ევროპაა და არა რუსეთი!