ბუჩინასკოს მერი რინო პრუიტი უკრაინასა და არჩევნებზე

მელი თურმანიძის საავტორო გადაცემა ,,გარიბალდის 73-ში''

 ბუჩინასკოს მერი რინო პრუიტი უკრაინასა და არჩევნებზე საუბრობს